Відповідно до плану роботи Луганського ОІППО 5 березня 2018 року продовжив роботу проект професійного розвитку «Дослідно-експериментальна робота в закладі освіти як умова та засіб розвитку професіоналізму педагога» для керівників та заступників керівників експериментальних закладів освіти (для керівників та заступників керівників закладів освіти, які збираються розпочати дослідно-експериментальну роботу).

Учасники другого модуля опановували матеріал за темою «Розроблення програми та організація дослідно-експериментальної роботи.

З учасниками проекту працювали Лариса Михайлова, завідувач кафедри управління освітою,  кандидат педагогічних наук, доцент, та Валентина Мартинова, методист кафедри управління освітою Луганського ОІППО.

Важливою умовою ефективного проведення дослідно-експериментальної роботи є науково-методичний супровід, який передбачає підготовку методичних, управлінських та педагогічних кадрів до розроблення програм та проведення відповідного дослідження. Для проведення дослідно-експериментальної роботи розробляється узагальнена модель, що дає змогу бачити основні етапи такої роботи, процедури, можливі результати. Побудова такої моделі – це програмування дослідження, а сама модель – програма дослідно-експериментальної роботи, що містить теоретико-методологічний та організаційно-методичний опис роботи.

Мета науково-методичного семінару: обґрунтування та висвітлення загального алгоритму підготовки та розроблення програми дослідно-експериментальної роботи в експериментальних закладах освіти.

Розробка програми дослідження – необхідна умова успішності його виконання. Програма дослідження – це виклад його теоретико-методологічних засад у відповідності з основною метою роботи й гіпотезою дослідження, із зазначенням правил процедури, а також логічної послідовності операцій для їх перевірки.

На основі аналізу програм дослідно-експериментальної роботи експериментальних закладів освіти Луганської області були надані методичні рекомендації з розроблення програми та запропонований орієнтовний алгоритм планування дослідження.

Відеоряд з роботи учасників на проекті професійного розвитку можна переглянути за посиланням.