Державний статус української мови передбачає її пріоритетне використання в усіх сферах суспільного життя. Особливо гостро проблема вдосконалення рівня володіння державною мовою постає перед учителями, які викладають у закладах освіти мовою національних меншин, зокрема російською.

З метою вирішення зазначеної проблеми Луганським ОІППО була розроблена Регіональна програма підвищення кваліфікації вчителів-предметників закладів загальної середньої освіти (класів), у яких діти навчаються мовами національних меншин (російською мовою), відповідно до Концепції  Нової української школи.

З метою реалізації Програми ЛОІППО на базі Щастинської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 1 імені К. Кутового з 10 по 13 квітня 2019 року були організовані курси підвищення кваліфікації вчителів-предметників, які працюють у Щастинській ЗОШ № 1 та Щастинській обласній загальноосвітній санаторній школі-інтернаті І–ІІ ступенів. Тематичні заняття проводили директор Луганського ОІППО, кандидат педагогічних наук, доцент І. Цимбал і вчителі української мови та літератури Щастинської ЗОШ № 1 імені К. Кутового: І. Кирюхіна та Л. Холодова.

Зміст програми реалізовувався під час навчальних занять у формі інтерактивних лекцій, тренінгів, самостійної роботи вчителів. Усі заняття розроблялись на основі компетентнісного та діяльнісного підходів з опорою на практичний досвід педагогів. У період навчання активно використовувались ІК технології, дидактичний контент, навчально-методичний інтернет-ресурс «Філологічні цікавинки».

Наприкінці занять усі вчителі пройшли онлайн-тест на визначення рівня володіння українською мовою.

Учителі-предметники шкіл м. Щастя висловили подяку завідувачу кафедри соціально-гуманітарних дисциплін та методики їх викладання ЛОІППО О. Коротковій, методистам В. Колодяжній та О. Савенковій за їхню плідну працю.