11-13 жовтня 2018 року в м. Одеса вiдповiдно до плану роботи Мiнiстерства освiти i науки Украiни, за iнiцiативи Iнституту педагогiки Нацiональноi академii педагогiчних наук Украiни, за пiдтримки Комунального закладу вищої освiти «Одеська академiя неперервноi освiти Одеськоi обласноi ради» вiдбудеться VIII Всеукраїнський фестиваль педагогiчних iдей «Мiй особистiсно зорiєнтований урок».
Детальна iнформацiя щодо мети, основних цiлей, програми фестивалю вмiщена в iнформацiйному листi.
Просимо розглянути можливiсть участi у фестивалi методистiв українськоi мови та лiтератури, зарубiжноi лiтератури обласних iнститутiв пiслядипломноi педагогiчноi освiти, учителiв-фiлологiв.

31 жовтня 2018 року в м. Києві в актовій залі Президії НАПН України, за адресою: вул. Січових Стрільців, 52-а відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціалізація обдарованого учня в інтернет-середовищі: методичне забезпечення і супровід».

Мiжнародний Благодiйний Фонд «Сильні духом» просить пiдтримати проведения всеукраїнської щорiчної благодiйної акцiї «Назустрiч Mpii», яка пройде з 18 вересня 2018 року по 25 травня 2019 року у три етапа. Ознайомитись...

 

Редакція газети «Бібліотечка вчителя початкової школи» ТОВ «Редакція освітянських видань» за консультаційно-інформаційної підтримки Інституту модернізації змісту освіти проводить Всеукраїнську акцію «Навчаємось вчити по-новому» для вчителів початкових класів, вихователів груп продовженого дня.

Мета акції: виявлення, поширення та популяризація досвіду роботи вчителів початкових класів, вихователів груп продовженого дня, які формують життєві компетентності, необхідні для успішної самореалізації у житті, навчанні та праці, розуміють як та/або якісно організовують освітній процес за новим Державним стандартом початкової освіти Нової української школи; роблять освітній процес цікавим, захоплюючим. Детальніше...

«Школа 3.0» – це проект, покликаний змінити те, як відбувається взаємодія в українських школах між усіма учасниками освітнього ринку: учнями, батьками, вчителями, директорами, урядовими та неурядовими організаціями, громадою, бізнесовими структурами.

Кожна команда учасників проживає свою історію змін у співпраці з обраним партнером школи, але ми також влаштовуємо зустрічі для обміну ідеями, досвідом, для організації тренінгів та дискусій, відстеження прогресу.