До 70-ї річниці з дня проголошення Загальної декларації прав людини Освітній Дім прав людини в Чернігові в рамках Всеукраїнської освітньої програми «Розуміємо права людини» (http://edu.helsinki.org.ua) у партнерстві з Міністерством освіти і науки України, Міністерством юстиції України, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини,  Українською Гельсінською Спілкою з прав людини, оголошує проведення Всеукраїнського конкурсу учнівських есе «Права людини крізь призму сучасності».

Повідомляємо, що на виконання п. 305 планування роботи Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» на 2018 рік (наказ ІМЗО від 27.12.2017 № 77) 8-9 листопада 2018 року проводиться ІV Міжнародна науково-практична конференція «STEM-освіта: стан упровадження та перспективи розвитку» спільно з Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді та Національним центром «Мала академія наук України».

Департамент освiти i науки доводить до вiдома та врахування в роботi Постанову Верховної Ради України вiд 05.09.2018 № 2521-VIII про вiдзначення 100-рiччя проголошення Акта злуки Української Народної Республiки i Захiдноукраїнської Народної Республiки та проведения Всеукраїнської естафети єднання.

Просимо довести змiст зазначеної Постанови Верховної Ради України до вiдома керiвникiв закладiв загальної середньої освiти та сприяти проведению науково-практичних конференцiй, семiнарiв, круглих столiв, уроків, виховних годин, інших тематичних заходів, присвячених темі соборності та єдності України (Лист Департаменту освіти і науки від 2 жовтня 2018 року № 01/04/01-4791).

11-13 жовтня 2018 року в м. Одеса вiдповiдно до плану роботи Мiнiстерства освiти i науки Украiни, за iнiцiативи Iнституту педагогiки Нацiональноi академii педагогiчних наук Украiни, за пiдтримки Комунального закладу вищої освiти «Одеська академiя неперервноi освiти Одеськоi обласноi ради» вiдбудеться VIII Всеукраїнський фестиваль педагогiчних iдей «Мiй особистiсно зорiєнтований урок».
Детальна iнформацiя щодо мети, основних цiлей, програми фестивалю вмiщена в iнформацiйному листi.
Просимо розглянути можливiсть участi у фестивалi методистiв українськоi мови та лiтератури, зарубiжноi лiтератури обласних iнститутiв пiслядипломноi педагогiчноi освiти, учителiв-фiлологiв.

31 жовтня 2018 року в м. Києві в актовій залі Президії НАПН України, за адресою: вул. Січових Стрільців, 52-а відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціалізація обдарованого учня в інтернет-середовищі: методичне забезпечення і супровід».