Кафедра управління освітою Луганського ОІППО та наукова громадська організація «Соборність» видали збірник наукових праць за матеріалами ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти» (29-30 грудня 2015 року). 

Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти: зб. наукових праць / за заг. ред. д-ра філос. наук Журби М. А. – Рубіжне : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2015. – 246 с.

 Кафедра управління освітою 

 

Кафедра управління освітою Луганського ОІППО та наукова громадська організація «Соборність» видали четвертий номер наукового журналу "Virtus". Науковий журнал «Virtus» внесено до міжнародних наукометричних баз даних:

- Scientific Indexing Services (USA);

- Citefactor (USA). 

Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba – December # 4, 2015. – 221p.

 Кафедра управління освітою