1. Фундаменталізація шкільної біологічної освіти – основа формування предметної компетентності учня (http://lib.iitta.gov.ua/710618/1/Matyash_%D0%A3%D0%9F%D0%96.pdf)
 2. Зміст шкільної біологічної освіти в контексті біологічної науки (http://lib.iitta.gov.ua/9319/1/Korshevnuk_Bio_him_1_2015.pdf)
 3. Світоглядні проблеми шкільної біологічної освіти (http://www.rusnauka.com/6_PNI_2012/Pedagogica/5_102160.doc.htm)
 4. Принципи формування сучасного змісту біологічного компонента шкільної природничої освіти (file:///c:/users/nadezhda/downloads/pednauk_2014_10_12.pdf)
 5. Компонентний підхід до визначення змісту шкільної біологічної освіти (http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/356/294)
 6. Тенденції розвитку змісту шкільної біологічної освіти (https://www.slideshare.net/ippo-kubg/ss-65620956)
 7. Когнітивний компонент змісту шкільної біологічної освіти в контексті її оновлення (http://seanewdim.com/uploads/)
 8. Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі (http://www.kspu.edu/)
 9. Формування загальнолюдських цінностей на уроках біології засобом художнього слова (Http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/45576/)
 10. Застосування проблемного навчання на уроках біології (http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/50553/)
 11. Дослідна діяльність учнів у процесі вивчення природничих дисциплін (http://journal.osnova.com.ua/article/67508)
 12. Мотивація навчальної діяльності на уроках біології (http://journal.osnova.com.ua/article/68016)
 13. Педагогічні умови формування знань із генетики у старшокласників профільної загальноосвітньої школи (https://library.udpu.edu.ua/library_files/probl_sych_vchutela/2014/9_2/3.pdf)