ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії у 2015/16 навчальному році проводитиметься в мм. Сєвєродонецьк та Старобільськ.

На розвиток сучасної освіти впливають соціальні, економічні та політичні умови, що зазнають постійних змін. Змінюються потреби, ціннісні орієнтації, культурні зразки, зростає інформатизація суспільства.

Метою освітньої галузі «Природознавство» відповідно до нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти є формування в учнів природничо-наукової компетентності як базової та відповідних предметних компетентностей як обов’язкової складової загальної культури особистості й розвитку її творчого потенціалу.