Новий Державний стандарт початкової освіти для реалізації галузі «Суспільствознавство» пропонує до вивчення предмет «Я у світі». Він вивчається у 3-4 класах. Для засвоєння учбового матеріалу предмета «Я у світі» виділено по 1 годині.

         Вивчення предмету «Я у світі» сприяє:

  • формуванню життєвої компетентності дітей;
  • становленню кожного учня як особистості;
  • розширенню соціального досвіду учнів;
  • сприйняттю загальнолюдських цінностей, на яких базується життя соціуму;
  • формуванню активної життєвої позиції;
  • вихованню толератного відношенню до інакших поглядів на життя, культури, релігії;
  • розвитку творчих задатків і здібностей дітей.