Новий Державний стандарт початкової освіти для реалізації галузі «Суспільствознавство» пропонує до вивчення предмет «Я у світі». Він вивчається у 3-4 класах. Для засвоєння учбового матеріалу предмета «Я у світі» виділено по 1 годині.

         Вивчення предмету «Я у світі» сприяє:

  • формуванню життєвої компетентності дітей;
  • становленню кожного учня як особистості;
  • розширенню соціального досвіду учнів;
  • сприйняттю загальнолюдських цінностей, на яких базується життя соціуму;
  • формуванню активної життєвої позиції;
  • вихованню толератного відношенню до інакших поглядів на життя, культури, релігії;
  • розвитку творчих задатків і здібностей дітей.

Освіта ХХІ століття – це освіта для людини. Її стрижень – розвиваюча, культуротворча домінанта, виховання відповідальної особистості, яка здатна до самоосвіти і саморозвитку, уміє використовувати набуті знання й уміння для творчого розв’язування проблем, критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, прагне змінити на краще своє життя й життя своєї країни.

В системі початкової освіти відбуваються радикальні масштабні зміни. Новий Державний стандарт початкової загальної освіти, затверджений постановою КМУ № 462 від 20.04.2011 р., несе в собі потужний реформаторський зміст. Освітня державна політика передбачає реалізацію компетентнісного підходу як інноваційного засобу модернізації початкової освіти й досягнення якісно нового результату навчально-виховного процесу з урахуванням пріоритету соціалізації особистості молодшого школяра.