З метою вдосконалення професійної майстерності освітян Луганщини Луганський ОІППО продовжує організовувати та проводити проекти професійного розвитку. Нагадуємо, що проект професійного розвитку – це технологія післядипломної педагогічної освіти, яка спрямована на опанування педагогами компетентностей, затребуваних освітньою практикою.

12 грудня 2018 року відбувся науково-практичний семінар «Використання інноваційних технологій та форм навчання в процесі викладання історії Голокосту» в межах проекту професійного розвитку «Викладання історії голокосту в школі» для учителів історії Луганської області.

29 жовтня 2018 року на базі навчально-виховного комплексу Новоайдарська школа-гімназія Новоайдарської районної ради Луганської області відбувся тренінг «Реалізація наскрізної змістової лінії «Громадянська відповідальність» засобами проекту DOCCU» для вчителів природничих дисциплін. Методисти й викладачі Луганського ОІППО − тренери швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU» ознайомили педагогів з головними цілями та принципами українсько-швейцарського проекту ОДГ/ОПЛ, навчально-методичними посібниками, які схвалені Міністерством освіти і науки України для використання в закладах загальної середньої освіти.

Упродовж 2017/2018 рокiв авторським колективом Всеукраїнської acoцiaцiї викладачiв icтopiї та суспiльних дисциплiн «Нова Доба» розроблено курс з громадянської освiти http://www.citizen.in.ua/ для учнiв 10 класу вiдповiдно до нової навчальної програми. Пiдручник отримав гриф МОН України – «Рекомендовано» (Протокол №2 засiдання конкурсної кoмiciї вiд 03 квiтня 2018 р.) та видається за кошти державного бюджету.