Мета:

- Виховання безпечної правової поведінки,відповідального ставлення до свого здоров’я.

- Попередження вживання алкогольних напоїв,тютюнових виробів та наркотичних речовин.

- Формування твердих моральних принципів, уміння протистояти спокусам у різних життєвих ситуаціях,свідомого ставлення до вибору кола спілкування та занять у вільний час.

Мета: Виховувати повагу до Закону. Розширити розуміння справедливості, необхідності діяти в житті за правилами та з дотриманням правових норм. Показати роль правоохоронних органів у суспільстві,визначити суть діяльності кожного з них, виховувати шанобливе ставлення до їх представників, познайомити школярів з правоохоронцями – випускниками школи. Профорієнтувати випускників на отримання професії правозахисника.

Учасники: учні 9–11 класів, представники правоохоронних органів.

Мета: познайомити учнів зі змістом основних статей Декларації прав дитини, Конвенції про права дитини, Конституції України. Показати тісний взаємозв’язок прав та обов’язків. Обговорити права та обов’язки учнів згідно з Законом України «Про освіту» та Статутом школи. Виховувати свідоме ставлення до своїх дій та вчинків,ознайомити з правилами безконфліктної поведінки в суспільстві, попередження непередбачуваних ситуацій.

Обладнання і матеріали: Декларація прав дитини, Конституція України, Конвенція ООН про права дитини, шкільні щоденники, пам'ятки “Як не стати жертвою злочину”, плакати “Обов’язки учнів”.