1. Ознайомитись з нормативною базою проектів здоров’яспрямованої діяльності «Школа сприяння здоров’ю»; «Захисти себе від ВІЛ» та інших для впровадження їх у діяльність ЗНЗ.

2. Впроваджувати інтерактивні технології у навчально-виховний процес з основ здоров’я; накопичувати банк технологій, добирати доцільні для власної діяльності, усі уроки з основ здоров’я будувати на їх основі.