Сучасні методи навчання потребують відповідних засобів їх реалізації, саме тому обов’язковою складовою навчального середовища є сучасні інтерактивні засоби навчання. Використання їх в освітньому процесі дозволяє значно підвищити рівень розвитку дітей дошкільного віку. Однак, педагогічно доцільним, дидактично обґрунтованим є застосування сучасних засобів тільки тоді, коли педагог знає їхні особливості, має навички управління ними. Отже, в сучасному інформаційному суспільстві головною діючою особою при проведені занять залишається педагог, який володіє сучасними активними методиками, а всі засоби інформаційно-комунікаційних технологій є допомогою в його діяльності.

Для підвищення обізнаності в напрямку застосування ІКТ для педагогів дошкільних навчальних закладів міста Сєвєродонецька 16 травня 2017 року Луганським ОІППО був проведений навчальний семінар «Використання інтерактивної дошки smart у навчально-виховному процесі ДНЗ».

Методист з ІКТ Луганського ОІППО Анна Степаненко познайомила колег з технічними можливостями новітньої технології.

Технології не стоять на місці, і навіть звичні для нас речі змінюються до невпізнання або поступаються місцем новим, більш сучасним аналогам. Так, звичайна шкільна дошка вже не відповідає вимогам сьогоденної педагогіки, тому на зміну їй поступово приходить інтерактивна дошка - потужний інструмент, який дозволяє внести інновації в стандартні методи викладання, поліпшити взаємодію між учасниками навчального процесу та надає можливість інтегрувати різний медіаконтент у навчально-виховний процес дошкільного навчального закладу.

У сфері освіти сучасні аудіовізуальні засоби навчання допомагають урізноманітнити заняття (одночасне використання дидактичних, аудіо- й відеоматеріалів, DVD, CD-ROM та Інтернет ресурсів). Програмне забезпечення дозволяє писати й робити позначки поверх усіх видів документів, діаграм і веб-сторінок.

Для продуктивного впровадження інтерактивних дошок у навчальний процес потрібні добре побудована методологія, підкріплена методичними матеріалами, якісним програмним забезпеченням, викладачами, які володіють відповідними методиками, здатними до проведення занять з їх використанням. Більшість проблем, з якими стикаються педагоги у створенні електронного варіанту навчального матеріалу, пов’язані з відсутністю достатніх навичок проектування інформаційного простору й користувацького інтерфейсу, що забезпечують створення ефективних структур, які відповідають новим можливостям представлення інформації.

Учасники семінару зробили висновок, що така інформація є вкрай необхідною, висловили подяку міській владі за сучасне обладнання, а колегам з ЛОІППО за набуті в цій галузі знання.

Така партнерська взаємодія сприяє сучасному розвитку в напрямку роботи з упровадження ІКТ у навчально-виховний процес дошкільних навчальних закладів.