У 2018/2019 навчальному році 10-класники навчаються за новими типовими освітніми програмами закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня. Всі діючі типові освітні програми можна знайти за посиланням https://mon.gov.ua/…/tipovi-osvitni-programi-dlya-2-11-klas…

Предмет «Технології» відноситься до вибірково-обов’язкових предметів. Він може вивчатися за такими схемами:

 • тільки в 10 класі (або тільки в 11 класі) по 3 години на тиждень;
 • по 1,5 години на тиждень і в 10 і в 11 класах;
 • 2 год в 10 класі та 1 год в 11класі і навпаки.

Навчальна програма «Технології 10-11 класи (рівень стандарту)» затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 № 1407.

Навчальна програма має модульну структуру і складається з десяти обов’язково-вибіркових навчальних модулів:

 1. «Дизайн предметів інтер’єру»,
 2. «Техніки декоративно-ужиткового мистецтва»,
 3. «Дизайн сучасного одягу»,
 4. «Краса та здоров’я»,
 5. «Кулінарія»,
 6. «Ландшафтний дизайн»,
 7. «Основи підприємницької діяльності»,
 8. «Основи автоматики і робототехніки»,
 9. «Комп’ютерне проектування»,
 10. «Креслення».

Учні разом з учителем обирають для вивчення лише ТРИ модулі.

На вивчення обраних навчальних модулів відводиться 105 годин. Кількість годин, що відводиться на вивчення кожного з трьох обраних модулів, учитель визначає самостійно з урахуванням особливостей проектної діяльності учнів, матеріальних можливостей школи тощо.

Планувати вивчення модулів можна різними варіантами: два модулі в одному класі і один в другому; один модуль може мати проект з двох самостійно завершених частин тощо.

Навчальний модуль, за своїм змістовим наповненням, є логічно завершеним навчальним (творчим) проектом, який учні виконують колективно або за іншою формою визначеною учителем.

Структура модуля складається з:
• очікувальних результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів,
• алгоритму проектної діяльності учнів,
• орієнтовного переліку творчих проектів.

Основою для вивчення будь-якого модуля є проектно-технологічна система навчання, яка ґрунтується на творчій, навчально-пізнавальній та дослідно-пошуковій діяльності старшокласників від творчого задуму до реалізації ідеї у завершений проект.

У процесі проектно-технологічної діяльності передбачено формування ключовових компетентностей. До ключових компетентностей відносять: спілкування рідною мовою, спілкування іноземними мовами; математична компетентність та основні компетентності у природничих науках і технологіях; компетентність у цифрових технологіях; уміння вчитися; соціальна і громадянська компетентності; ініціативність і підприємливість; усвідомлення та вираження культури. Зазначені ключові компетентності враховано у структурі і змісті очікувань навчально-пізнавальної діяльності учнів до кожного модуля, як кінцевого результату навчання.
Проектно-технологічна компетентність – це здатність учня застосовувати техніко-технологічні знання, уміння, навички, способи мислення та особистий досвід у процесі роботи над проектом.
Ця компетентність виявляється у здатності учня визначати завдання проекту, планувати і здійснювати дослідну, пошукову, технологічну діяльність, які обумовлені темою і завданнями проекту.

Тема і завдання проекту визначаються на основі очікувань навчально-пізнавальної діяльності учнів у співпраці з усіма учасниками проекту.

Учні 11-х класів в 2018/2019 навчальному році освоюють навчальний предмет технології за навчальною програмою «Технології 10-11 класи. Рівень стандарту, академічний рівень» (авт.: А. Терещук та інші)