Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII
Концепція нової української школи.
Концепція Нової української школи та розпорядження про її схвалення (від 14 грудня 2016 року № 988-р)
Підсумкова очна сесія для педагогічних працівників початкової школи, які навчатимуть учнів перших класів у 2018-2019 навчальному році
15-17 березня 2018 року відбулась головна подія освітньої галузі України – Дев'ята міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти»
Нові надходження на сайті ЛОІППО

Кафедра здійснює фахове вдосконалення педагогічних працівників з таких спеціальностей:

 • директори шкіл;
 • заступники директорів шкіл з навчально-виховної та виховної роботи;
 • педагоги-організатори; 
 • шкільні бібліотекарі;
 • керівники гуртків;
 • учителі, які викладають предмет «Основи здоров’я»;
 • учителі, які викладають курси духовно-морального спрямування.

Напрями роботи кафедри:

 • застосування компетентнісного підходу до професійного розвитку керівників та педагогів навчальних освітніх закладів у вирішенні сучасних освітніх задач;
 • забезпечення безперервного професійного розвитку управлінських та педагогічних кадрів у курсовий та міжкурсовий періоди;
 • науково-методичний супровід інноваційної та дослідно-експериментальної діяльності навчальних закладів з метою підвищення якості освіти;
 • розробка змістового та організаційно-методичного забезпечення професійного розвитку керівників та педагогічних кадрів в умовах неперервної освіти;
 • упровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, які забезпечать удосконалення та підвищать ефективність підготовки керівних та педагогічних кадрів;
 • науково-методичний супровід організації та розбудови громадсько активних шкіл як інноваційної моделі розвитку освітніх систем;
 • розвиток професійної компетентності керівних та педагогічних кадрів щодо проведення роботи з патріотичного виховання дітей та учнівської молоді в умовах сучасних українських реалій.

Склад кафедри

 

Михайлова Лариса Миколаївна – завідувач кафедри управління освітою,  кандидат педагогічних наук, доцент. Автор понад 80 наукових і науково-методичних праць, у тому числі – 37 наукових статей у фахових виданнях; співавтор 28 навчальних посібників для педагогів і керівників різних освітніх ланок. 

Коло наукових інтересів: теоретико-методологічні засади сучасної освіти, педагогічні технології формування в особистості естетичних ціннісних орієнтацій, умови створення розвивального навчально-виховного середовища в освітньому закладі, інноваційні підходи до реалізації завдань педагогіки співробітництва в діяльності школи й громади; розвиток професіоналізму педагогів у системі післядипломної педагогічної освіти.

Журба Микола Анатолійович – професор кафедри управління освітою, доктор філософських наук. Головний редактор наукового журналу «Virtus». Автор понад 100 публікацій навчально-методичного та наукового характеру, серед яких: 3 монографії, 2 навчальні посібники з грифом МОН України, 28 збірників наукових праць за загальною редакцією автора, 43 фахові статті, 40 тез доповідей на науково-практичних конференціях різного рівня. 

Коло наукових інтересів: загальні проблеми сучасної філософії культури, філософської антропології та філософії освіти; онтологічні, метафізичні, аксіологічні аспекти віртуалістики та проблеми буття людини в інформаційному суспільстві.

Цимбал Ірина Іванівна - доцент кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент.

Касьянова Ольга Володимирівна — доцент кафедри управління освітою, кандидат педагогічних наук, доцент. Автор 40 публікацій, серед яких: 12 статей у фахових виданнях; 7 навчальних посібників для самостійної роботи слухачів курсів підвищення кваліфікації; 10 науково-методичних посібників.

Коло наукових інтересівкомпетентнісний підхід у навчальному процесі; управління інноваційними процесами в навчальних закладах; управлінська культура керівника закладу освіти; компетентнісний потенціал педагогічних технологій.

Калько Ірина Василівна – старший викладач кафедри, кандидат педагогічних наук. Автор 13 навчально-методичних посібників та 28 публікацій (з них 14 надруковано у фахових виданнях).

Коло наукових інтересів: формування гендерної культури сучасної молоді.

Савонова Ганна Іванівна

Савонова Ганна Іванівна – старший викладач кафедри, кандидат філософських наук, автор 2 науково-методичних посібників, 9 публікацій у фахових наукових виданнях України, 7 публікацій у науково-методичних виданнях України, 15 тез доповідей на науково-практичних конференціях різного рівня.

Коло наукових інтересів: особливості західноєвропейської філософії ХІХ–ХХ століть; модернізація управління навчальними закладами.

Бурім Олена Василівна – старший викладач кафедри управління освітою. Автор 13 публікацій, надрукованих у фахових виданнях.

Коло наукових інтересів: соціалізація особистості в умовах сучасного медіасередовища; упровадження медіаосвіти в навчально-виховний процес ЗНЗ.

  Чумак Ірина Іванівна – методист по роботі з керівними кадрами.

Мартинова Валентина Петрівна – методист. Відповідальна за роботу з районними (міськими) методичними кабінетами (центрами), з експериментальними навчальними закладами. Автор 9 публікацій у регіональних, усеукраїнських фахових та інформаційно-методичних виданнях.

Коло наукових інтересів: формування загальнокультурної (комунікативної) компетентності учнівської молоді.

 

Лазарєва Світлана Вікторівна – методист кафедри управління освітою. Здійснює науково-методичний супровід діяльності заступників директорів із виховної роботи, педагогів-організаторів, класних керівників закладів загальної середньої освіти з питань виховання підростаючого покоління; надає допомогу методистам закладів позашкільної освіти щодо організації виховної роботи; займається питаннями професійного розвитку керівників гуртків; забезпечує взаємодію кафедри управління освітою з методистами  районних (міських) методичних кабінетів (центрів), які опікуються питаннями організації виховної роботи в закладах освіти.

Коло професійних інтересів: національно-патріотичне виховання дітей і молоді.  

Ізюмська Тетяна Олександрівна – методист із позашкільної освіти, відповідальна за питання здоров’язбережувальних технологій.

Коло наукових інтересів: управління загальноосвітніх навчальних закладів на засадах здоров'язбереження.

Проніна Олена Владиславівна – методист кафедри управління освітою. Займається питаннями викладання предметів духовно-морального спрямування; здійснює науково-методичний супровід діяльності шкільних бібліотекарів.

Коло професійних інтересів: формування в учнівської молоді морально-духовних ціннісних орієнтацій та медіакомпетентності.

Єфремова Олена Геннадіївна  методист кафедри управління освітою з питань здоров'язбережувальної діяльності в закладах освіти.

Коло професійних інтересів: протидія торгівлі людьми та експлуатації дітей; профілактика ВІЛ/СНІД;насильство як соціальна проблема; розвиток психосоціальних компетенцій у дітей та підлітків.На сайті Один гість та користувачі відсутні