Iнститут полiтико-правових та релiгiйних дослiджень у 2018 роцi но Дня юриста проводить Нацiональний конкурс наукових робiт «Роль молодi у розвитку парламентаризму в Українi».

Конкурс проводиться за пiдтримки Координацiйної ради молодих юристiв України при Мiнiстерствi юстицiї України, Українського координацiйноrо центру з пiдвищення правової освiти населення, Координацiйної ради молодих юристiв мiста Києва при Печерському районному вiддiлi державної виконавчої служби мiста Киева Головного територiалыюго управлiння юстицiї у мicтi Киевi.

Метою Конкурсу пiдтримка обдарованої молодi, залучення молодi до процесiв законотворення, подальшого розвитку парламентаризму, створення умов для й творчого зpocтaння, активізація науково-дослiдної роботи студентiв та аспiрантiв.

Конкурс проходить з 01 вересня по 08 жовтня 2018 року. Прийом конкурсних робiт здiйснюсться до 03 жовтня 2018 року.

Лист Щодо проведення кокурсу наукових робіт

Положення про Конкурс